Kids4Maluku_Grondgebied_RMS

Republik Maluku Selatan (RMS)

Aan het einde van de koloniale tijd in Oost-Indië werd de federale staat Republik Indonesia Serikat (Verenigde Staten van Indonesië) opgericht. De deelstaat Indonesië (toen bestaande uit delen van Java en Sumatra), wilde in plaats van een federale staat een eenheidsstaat en de macht hebben over het volledige grondgebied van het voormalige Oost-Indië. Dit was in strijd met de verdragen. Als reactie daarop heeft de Republik Maluku Selatan (RMS) een beroep gedaan op het recht van zelfbeschikking door de onafhankelijkheid uit te roepen. Helaas was de RMS niet in staat om haar grondgebied te beschermen tegen Indonesië en sindsdien is Maluku bezet. De RMS regering probeert vanuit Nederland via juridische weg haar recht op onafhankelijkheid weer terug te krijgen.

Fonds Perdjuangan RMS (FPRMS)

De opbrengst van onze sponsorloop schenken we jaarlijks aan Fonds Perdjuangan RMS (FPRMS). Dit is de spaarpot van de RMS regering. Met het geld van Fonds Perdjuangan RMS probeert de RMS regering vanuit Nederland zo veel mogelijk op te komen voor de belangen van het Molukse volk door:

– De RMS-gevangenen en hun gezinnen te steunen met de inzet van advocaten en financiële ondersteuning.

– De mensenrechtenschendingen en andere misstanden op Maluku, op internationaal niveau aan het licht te brengen.

– Op internationaal niveau steun te zoeken om het recht op onafhankelijkheid van de RMS weer terug te krijgen.

Ondanks de beperkte middelen slaagt de RMS-regering erin goed werk te leveren. Het internationaal bekendste resultaat is het tegenhouden van een officieel Indonesisch staatsbezoek aan Nederland in 2010.